Hiện công ty có 4 trạm trộn với công xuất …….. vv …. vvv.. .. vvv

Thông tin đang cập nhật

Các thông tin khác đang cập nhật